Іле аудандық мәслихатының

2019 жылғы 22 ақпандагі

№ 38-179 шешімімен бекітілген

Іле ауданының Қоғамдық кеңесі туралы ереже

 1. Жалпы ережелер

Осы Іле ауданының Қоғамдық кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 8-бабының 5-тармағына және Қоғамдық кеңес туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы     31 желтоқсандағы № 1194 Қаулысымен бекітілген Үлгілік ережеге (бұдан әрі – Үлгілік ереже) сәйкес әзірленді. Іле ауданының Қоғамдық кеңесі (бұдан әрі – Қоғамдық кеңес) – консультативтік-кеңесші, байқаушы орган.

Қоғамдық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, оған сәйкес заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1194 Қаулысымен бекітілген Үлгілік ережені, сондай-ақ осы Ережені және «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңды басшылыққа алады.

 1. Қоғамдық кеңестің мақсаты мен міндеттері

2.1. Азаматтық қоғамның қоғамдық маңызды мәселелер бойынша пікірін білдіру қоғамдық кеңес қызметінің мақсаты болып табылады.

2.2. Қоғамдық кеңестің міндеттері:

2.2.1. азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру және мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін ескеру;

2.2.2. мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының азаматтық қоғаммен өзара іс-қимыл жасауын дамыту;

2.2.3. қоғамдық бақылауды ұйымдастыру және мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің ашықтығын және тиімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

 1. Қоғамдық кеңестер қызметінің қағидаттары

Қоғамдық кеңестер өз қызметін мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырады:

1) қоғамдық негіздегі қызметі;

2) автономдық;

3) дербестік;

4) жариялылық;

5) олардың мүшелерін кезең-кезеңмен ротациялау.

 1. Қоғамдық кеңестің өкілеттіктері

Қоғамдық кеңестердің өкілеттіктеріне мыналар:

4.1. бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеуге және талқылауға қатысу ;

4.2. бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының орындалуын талқылауға және бақылауға қатысу;

4.3. мемлекеттік органдардың нысаналы индикаторларға қол жеткізуі туралы есептерін талқылау;

4.4. азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатысу;

4.5. қызметтік әдеп нормаларының сақталуын қоса алғанда, мемлекеттік басқаруды жетілдіру және мемлекеттік аппараттың ашық жұмысын ұйымдастыру мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

4.6. Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды мемлекеттік органдарға енгізу;

4.7. Заңда қарастырылған қоғамдық бақылау, мониторинг, тыңдау, әлеуметтік аудитті, сараптамаларды жүзеге асыру;

4.8. Қоғамдық кеңес туралы ереженің жобасын оның бірінші отырысында талқылау және бекіту үшін мемлекеттік органға енгізу;

4.9. қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру жатады.

 1. Қоғамдық кеңестердің және олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында:

5.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негізде және тәртіппен мемлекеттік органдарға кіруге;

5.1.2. осы Заңда белгіленген өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мақсатында қоғамдық маңызы бар мәселелер бойынша мемлекеттік органдарға, жергілікті мемлекеттік басқару органдарына жүгінуге құқығы бар.

5.2. Өз қызметінде Қоғамдық кеңес және оның мүшелері:

5.2.1. Конституцияның, оған сәйкес келетін заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі актілерінің, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің нормаларын сақтауға;

5.2.2. өз қызметін жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асыруға;

5.2.3. өз қызметі туралы жылдық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға және (немесе) тиісті мемлекеттік органның, жергілікті өзін-өзі басқару органының интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

 1. Қоғамдық кеңестерді қалыптастыру тәртібі

6.1. Қоғамдық кеңес Заңмен қарастырылған тәртіпте қалыптасады.

6.1.1. Қоғамдық кеңес отырысында Кеңесті кеңейту мақсатында Кеңес мүшелерін сайлауға және аталмыш Кеңес құрамынан шыққан мүшелердің орнын толтыруына байланысты шешім қабылдануы бек мүмкін;

6.1.2 . Шешім кезінде мынандай нәрселер ескерілуі қажет:

– жұмыс орнының саны

– үміткерлер құжатын қабылдайтын топ құрамы;

6.1.3. үміткерлердің бәйгеге жолдаған құжаттары хабарландыру жарияланғаннан кейінгі 20 күн ішінде қабылданады;

6.1.4. Қоғамдық кеңес мүшелігінен шыққандардың орнын толтыру үшінгі өткізілетін сайлау Кеңестің жалпы отырысы кезінде жүзеге асады. Қоғамдық кеңес мүшелігіне дауысты ең көп жиған кісі өтеді. Қоғамдық кеңес мүшелері мүшеліктен үміті бар делінген үміткерлерді сайлау алдындағы алқалы жиында олармен жеке-жеке сөйлесуге және сауал қоюға қақылы;

6.1.5. Қоғамдық кеңес мүшелігіне таңдалатын үміткерлерді анықтау мақсатында өтетін мезгілінен бұрынғы сайлауды ұйымдастыратын, мезгілінен бұрынғы сайлауды хабарлайтын, үміткерлер құжатын қабылдайтын, үміткерлерді отырысқа шақыратын, Қоғамдық кеңес отырысын ұйымдастыратын, қосымша сайлау хаттамасын рәсімдейтін және қосымша сайлау нәтижесін жариялайтын – Кеңес хатшысы

6.1.6. Қоғамдық кеңес үміткерлерді ашық түрде дауысқа салу арқылы таңдайды

6.2. Жұмыс тобы қоғамдық кеңестерді мемлекеттік органдардың өкілдері және конкурстық негізде – коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтар арасынан қалыптастырады.

6.3. Қоғамдық кеңес мүшелерінің санының құрамын жұмыс тобы айқындайды.

6.4. Жұмыс тобының құрамында мемлекеттік органнан өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен бір бөлігінен аспауы тиіс. Аталған өкілдіктің дербес құрамын мемлекеттік органның басшысы өзі дербес айқындайды. Бұл кезде мемлекеттік органның басшысы Қоғамдық кеңесте қаралатын мәселелердің басымдығына сүйенуге тиіс.

6.5. Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатураларды коммерциялық емес ұйымдар, азаматтар ұсынуы, оның ішінде адамдардың өзін-өзі ұсынуы мүмкін.

6.6. Жұмыс тобы конкурс туралы хабарландыруды мемлекеттік органның атауын, пошта мекенжайын, құжаттарды тапсыру мерзімдерін, конкурсқа қатысу үшін осы Заңның 10-бабына сәйкес құжаттар және өзге де мәліметтер жіберілетін электрондық поштаның мекенжайын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе) мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырады.

6.7. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын бір заңды тұлғадан Қоғамдық кеңеске бір ғана өкіл сайлана алады.

6.8. Қоғамдық кеңестің мүшелері – мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін белгілі қоғам қайраткерлері арасынан оның төрағасы сайланады.

Қоғамдық кеңес мүшесіне үміткерлерге Заңның 10 бабына сәйкес талаптар қойылады.

6.9. Қоғамдық кеңестің қалыптастырылған құрамы мемлекеттік органның шешімімен немесе жергілікті өкілді органның шешімімен бекітіледі және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) тиісті органның интернет-ресурсында орналастырылуға жатады.

6.10. Қоғамдық кеңес өкілеттіктерінің мерзімі үш жылды құрайды.

 1. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру

7.1. Қоғамдық кеңестің бірінші отырысын жұмыс тобының жетекшісі ашады. Осы отырыста ашық дауыс беру арқылы Қоғамдық кеңестің төрағасы, хатшысы және төралқасының бүкіл құрамы сайланады.

7.2. Қоғамдық кеңес жұмысының негізгі нысаны отырыстар болып табылады. Қоғамдық кеңестің отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде құқықты деп есептеледі.

Қажет болған жағдайларда Қоғамдық кеңестің отырысына оның шешімімен мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми, кәсіптік және басқа да ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен өзге де мамандар шақырылуы мүмкін.

7.3. Қоғамдық кеңестің отырыстары ашық деп саналады. Қоғамдық кеңес отырыстарын өткізу жағдайы мен тәртібі, сондай-ақ, шешімдерді қабылдау тәртібі Қоғамдық кеңес туралы ережемен айқындалады.

Отырыстар өткізудің өзге де мәселелері Қоғамдық кеңестің шешімімен айқындалады.

Қоғамдық кеңестің шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады, ерекше жағдайларда шешімді қабылдау процесі құпия дауыс беру негізінде қарастырылады.

7.3.1. Қоғамдық кеңес мүшесінің қоғамдық қызметіне баға беру

Қоғамдық кеңес мүшелерінің қызметі жұмыс тиімділігінің критерилеріне және өз функционалдық міндеттерінің орындалуына сәйкес бағаланады.

Қоғамдық кеңестің әр мүшесі әр жырты жыл сайын бес критери («Қоғамдық кеңестер туралы» ҚРЗ сәйкес) бойынша негізгі көрсеткіштерге сәйкес Қоғамдық қызметтегі өзінің қызметі жайлы Қоғамдық қызметтің отырысы барысында дауыс береді:

– Ұйымдастырушылық көрсеткіш – ҚК отырыстарына тұрақты түрде қатысу, ҚК іс-шараларына қатысу,

– Комиссиядағы жұмыс – Комиссия аясындағы тапсырмаларды орындау, тыңдауларды ұйымдастыру және басқалары;

– Мемлекеттік органдармен жұмыс – мемлекеттік органдарға жолданған сауалнамалардың саны; мемлекеттік органдар тарапынан қабылданған ұсыныстардың саны және жолданған ұсыныстардың саны; НҚА әзірлеуге қатысу және басқалары;

– Азаматтық ҮЕҰ-лар мен азаматтармен жұмыс – арыздың мәні бойынша азаматтардың арыздарына жауап берулердің саны; қаланы дамыту бойынша ҮЕҰ-лар және азаматтар тарапынан ұсынылған жобалар бойынша жұмыс.

– Ашықтық және жариялылық – ҚК қызметі туралы БАҚ-тағы, иентернет ресурстардағы ақпараттар мен жарияланымдардың саны, БАҚ үшін қолжетімділік және басқалары.

7.4. Қоғамдық кеңестің мүшелері өз өкілеттіктері шегінде кеңесші дауыс беру құқығымен өзге де қоғамдық кеңестердің қызметіне қатыса алады, ал бұдан басқа, жергілікті деңгейде ауданның Қоғамдық кеңесінің төрағасы қалалық Қоғамдық кеңестің құрамына кіруге құқылы.

7.4.1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің тәртібінің әдептілік нормалары

Қоғамдық кеңес пен оның мүшелерінің қызметіне қоғам тарапынан сенімділік пен құрметтің қалыптасуына өз қызметінде ықпал ететін өзін-өзі тәрбиелеу және моральді-этикалық бағдар болатын Алматы қаласы Қоғамдық кеңесінің мүшелерінің қоғамдық қызметінің негізгі әдептілік қағидалары мен нормаларын анықтау:

Қоғамдық кеңес тарапынан белгілі бір сұраққа байланысты ресми шешім қабылданған сәттен бастап Қоғамдық кеңестің ресми ақпараты болып табылатын сұрақтар бойынша Қоғамдық кеңестің мүшесі Қоғамдық кеңес атынан БАҚ-та ресми әрі бұқаралық жария түрде өз пікірін білдірмеуі керек;

Жария түрде өз пікірін білдіруге құқығы бар, алайда жалпы ҚК атынан емес.

Қоғамдық кеңес құрамы қатарындағы әріптестерінің пікірін құрметтеу, олардың ойлары мен пікірлеріне баға бермеу;

«Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңының шеңберінде қоғамдық бақылаудың нысанына айналатын заңды тұлғалардың іскерлік келбетін және азаматтардың ар-ожданын құрметтеуге міндетті;

ҚК мүшелерінің және азаматтардың жеке және іскерлік келбетіне нұқсан келтіретін іс-әрекетке және азаматтардың моральдық және/немесе физикалық денсаулығына зиян келтіруі мүмкін жағдайларға жол бермеу.

7.5. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік орган жүзеге асырады.

7.5.1. Қоғамдық кеңес органдарының шешімдері келесідей сипатқа ие:

Міндетті сипат – Қоғамдық кеңес мүшелері үшін (ұйымдастырушылық сұрақтар бойынша, нормативтік-құқықтық актілерді талқылау қорытындысы бойынша және Қоғамдық кеңес қызметінің өзге де сұрақтары бойынша қабылданған шешімдер);

Өкілеттілік беретін сипат – қоғамдық мониторингті (Қоғамдық кеңес мүшелеріне, азаматтарға) және қоғамдық сараптаманы (сараптамалық топтар үшін) жүзеге асыруға құқық беретін;

ұсынымдық сипат – мемлекеттік қызметкерлер үшін.

7.5.2. Қоғамдық кеңес органдарының шешімдері оларды қабылдаған сәтінен бастап күшіне енеді, егер тиісті органмен өзге тәртіп белгіленбесе.

7.5.3. Қоғамдық кеңес мүшесінің ерекше ойы

Қоғамдық кеңестің жұмыс органдары тарапынан қабылданған шешімдердің мәні бойынша өзге пікірі мен ойы бар Қоғамдық кеңес мүшесі өзінің ерекше пікірін жазбаша түрде баяндауға құқығы бар.

Осы жайлы жазбалар тиісті органның отырысының хаттамасында жазылады.

 1. Қоғамдық кеңестің ұйымдық құрылымы және оның төралқасының өкілеттіктері

8.1. Отырыс Қоғамдық кеңестің жоғары органы болып табылады.

8.2. Қоғамдық кеңес қызметіне басшылықты жүзеге асыру үшін оның отырыстары арасындағы кезеңде Қоғамдық кеңес төралқасы сайланады. Төралқаның құрамына Қоғамдық кеңестің төрағасы мен хатшысы, қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған мемлекеттік органның басшысы, Қоғамдық кеңес комиссияларының төрағалары, жекелеген мүшелері кіреді.

8.3. Төралқаның құрамына Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары кіре алады және Қоғамдық кеңестің қызметіне қатыса алады.

8.4. Қоғамдық кеңестің төралқасы:

8.4.1. Қоғамдық кеңес комиссияларының жұмысын үйлестіреді;

8.4.2. Қоғамдық кеңестің отырыстарын өткізуге дайындықты ұйымдастырады;

8.4.3. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық және ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді.

8.5. Қоғамдық кеңес өзінің өкілетті мерзіміне Қоғамдық кеңес мүшелері қатарынан қызметінің бағыттары бойынша комиссиялар құрайды.

 1. Қоғамдық кеңес төрағасы мен хатшысының өкілеттіктері

9.1. Қоғамдық кеңестің төрағасы:

9.1.1. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырады;

9.1.2. отырыстарда төрағалық етеді;

9.1.3. Қоғамдық кеңестің атынан құжаттарға қол қояды;

9.1.4. Қоғамдық кеңестің шешімдерін іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіреді;

9.1.5. жергілікті мемлекеттік басқару органының отырыстарына кеңесші дауыс беру құқығымен қатысады;

9.1.6. өзі болмаған уақытта төрағаның міндеттерін орындауды Қоғамдық кеңес төралқасы мүшелерінің біріне жүктейді.

9.2. Қоғамдық кеңестің хатшысы:

9.2.1. Қоғамдық кеңестің отырыстарын дайындау мен өткізудің ұйымдастырушылық мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;

9.2.2. Қоғамдық кеңесте іс жүргізуді ұйымдастырады және жүргізеді, сондай-ақ Қоғамдық кеңес шешімдерінің орындалу мерзімдеріне бақылау жасайды.

 1. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі

10.1. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі Заңмен және осы Ережемен айқындалады.

10.2. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібінде:

10.2.1. қоғамдық тыңдауға қатысушыларды оның өткізілетін уақыты мен орны туралы бұқаралық ақпарат құралдары және (немесе) жазбаша шақырулар арқылы, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын құлақтандыру;

10.2.2. қоғамдық тыңдауға шығарылатын нормативтік-құқықтық актілер мен шешімдердің жобаларымен, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын таныстыру;

10.2.3. қоғамдық тыңдауға қатысуды қамтамасыз ететін басқа да шаралар;

10.2.4. қабылданған шешімдерді уәждеп негіздеуді қоса алғанда, қоғамдық тыңдаудың қорытынды хаттамасын жариялау көзделуге тиіс.

10.3. Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне қойылатын үлгілік талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

10.4. Қоғамдық тыңдау Қоғамдық кеңес мүшелерінің бастамасы бойынша өткізіледі.

Қоғамдық кеңес төрағасының тапсырмасы бойынша Қоғамдық кеңес комиссиялары қоғамдық тыңдауды өткізуге құқылы.

10.5. Қоғамдық тыңдауды өткізу барысында Қоғамдық кеңес немесе Қоғамдық кеңес комиссиясымен хаттама жүргізіледі, онда:

10.5.1. қоғамдық тыңдау өткізілетін күні мен орны;

10.5.2. қатысушылардың саны;

10.5.3. қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

10.5.4. күн тәртібі, сөйлеген сөздердің мазмұны тіркеледі.

10.6. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша Қоғамдық кеңес немесе Қоғамдық кеңес комиссиясымен қорытынды хаттама қабылданады, оған қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысы қол қояды.

10.7. Қорытынды хаттама, егер оған Қоғамдық кеңестің немесе Қоғамдық кеңес комиссиясының қатысып отырған мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

10.8. Қорытынды хаттама негізінде ұсыныс қабылданады, оған Қоғамдық кеңес төрағасы қолын қояды.

10.9. Қоғамдық кеңестің төрағасы қорытынды хаттама негізінде қабылданған ұсынымдарды:

10.9.1. мемлекеттік органдарға, қоғамдық бақылау субъектілеріне;

10.9.2. зерделеу және шаралар қолдану үшін мемлекеттік органдардың қызметін бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарға;

10.9.3. бұқаралық ақпарат құралдарына жібереді.

 1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату

11.1. Қоғамдық кеңестің мүшесі жазбаша түрде өтініш беру арқылы өз қалауы бойынша оның құрамынан шыға алады.

11.2. Қоғамдық кеңестің мүшесі денсаулық жағдайына байланысты оның жұмысына қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда не осы Заңның 10-бабының 1-тармағында көзделген өзге де негіздер бойынша Қоғамдық кеңестің шешімімен оның құрамынан мерзімінен бұрын шығарылуы мүмкін.

11.3. Қоғамдық кеңестің мүшесі Қоғамдық кеңестің жұмысына және оның отырысына жүйелі түрде қатыспағаны үшін (себепсіз 3 реттен артық) құрамынан шығарылады.

11.4. КРІ критерилеріне (7.3.1 тармақ) сәйкес қоғамдық қызметке тиімді қатысқаны үшін және өзін-өзі ұстаудың моральды-этикалық нормаларының бұзуы (7.4.1 тармақ) үшін Қоғамдық кеңес мүшелерінің жеке жауапкершілік сұрақтары Қоғамдық кеңестің жұмысшы топтарының басшыларының бастамасы бойынша Қоғамдық кеңестің отырысында қаралуы мүмкін және сирек жағдайда мүшенің Қоғамдық кеңес құрамынан шығарылу мәселесі қарастырылуы мүмкін.

11.5. Қоғамдық кеңес шығып қалған мүшесінің орнына оның өкілеттіктерінің қалған мерзіміне осы Заңның 9-бабының 1-тармағына сәйкес конкурс нәтижелері бойынша немесе мемлекеттік органның шешімімен Қоғамдық кеңестің құрамына жаңа мүшесін қосу туралы шешім қабылдайды.

 1. Өтпелі және қорытынды ережелер

12.1. Осы Ереже жергілікті қоғамдастық жиналысын қалыптастыру тәртібіне қолданылмайды, ол Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасымен регламенттеледі.

12.2. Жергілікті қоғамдастық жиналысы Қоғамдық кеңестің функцияларын «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңымен және «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңмен белгіленген өкілеттіктерге сәйкес жүзеге асырады.


Утверждено  решением маслихата

№ 2-10 от 1 апреля 2016 года.

                                            Положение

                          об Общественном совете Илийского района

 1. Общие положения
 2. Настоящее Положение об Общественном совете (далее – положение) разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2016 года «Об общественных советах» (далее Закон).
 3. Общественный совет – консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый органом местного государственного управления по вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, указанных в части второй настоящего пункта положения, совместно с некоммерческими организациями, гражданами.

Общественные советы не образуются с участием Верховного Суда Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, органов прокуратуры, Администрации Президента Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Управления делами Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан, Национального центра по правам человека Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, специальных государственных органов Республики Казахстан.

 1. Консультативно-совещательные, наблюдательные органы при государственных органах, образуемые в ином порядке, чем предусмотрено Законом, и некоммерческие организации не могут иметь наименование «общественный совет» и обладать в полном объеме полномочиями, установленными Законом.
 2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией, соответствующими ей законами, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим положением.
 1. Формирование Общественных советов

на местном уровне

 1. Общественный совет формируется в порядке, предусмотренном Законом.
 2. Общественный совет образуются на местном, является автономным и самостоятельным. Взаимодействие между общественными советами осуществляется в порядке, предусмотренном Законом.
 3. К общественным советам местного уровня относятся общественные советы соответствующей административно-территориальной единицы, при этом функции Общественного совета на уровне села, поселка, сельского округа, города районного значения возлагаются на собрание местного сообщества.
 4. Количество представителей гражданского общества в Общественном совете должно составлять не менее двух третей от общего числа его членов.
 1. Порядок отбора членов рабочей группы по формированию Общественного совета, сроки его проведения
 2. Общественный совет формируется рабочей группой (далее – рабочая группа) из числа представителей государственных органов и на конкурсной основе – представителей некоммерческих организаций, граждан.

Кандидатуры в члены Общественного совета могут быть выдвинуты некоммерческими организациями, гражданами, в том числе путем самовыдвижения.

 1. Представительство от государственного органа в составе рабочей группы не может превышать одну треть от общего числа членов рабочей группы. Персональный состав данного представительства определяется руководителем государственного органа самостоятельно. При этом руководителю государственного органа необходимо исходить из приоритетных вопросов, рассматриваемых Общественным советом.
 2. Представительство от гражданского общества в составе рабочей группы составляет не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы и формируется на основе предложений некоммерческих организаций, граждан.
 3. Количественный состав рабочей группы определяется руководителем государственного органа руководителем местного представительного органа на местном уровне.
 4. Местный представительный орган публикует в средствах массовой информации и (или) размещают на интернет-ресурсе государственного органа объявление о проведении конкурса об избрании членов рабочей группы.
 5. Представители некоммерческих организаций и граждане в 10-дневный срок после опубликования объявления о конкурсе направляют в местный представительный орган в письменной форме предложения по кандидатурам в рабочую группу.

Каждая некоммерческая организация и каждый гражданин, направивший свои предложения, могут предлагать не более одного кандидата.

 1. К кандидатам в рабочую группу от гражданского общества предъявляются требования в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона .
 2. После окончания срока конкурса маслихат Илийского района готовит с учетом поступивших предложений список кандидатов в рабочую группу и в двух- недельный срок организуют заседание с приглашением представителей некоммерческих организаций и граждан, кандидатов в рабочую группу.
 3. Секретарь районного маслихата (далее – руководитель рабочей группы) открывает и ведет заседание.
 4. На заседании проводится обсуждение кандидатур, предложенных некоммерческими организациями и гражданами в соответствии с требованиями пунктов 14 и 15 настоящего положения. По итогам обсуждения кандидатур проводится открытое голосование. Голосование по кандидатам, не пришедшим на заседание, не проводится. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются победителями. По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, голос руководителя рабочей группы считается решающим.
 5. Состав рабочей группы утверждается решением маслихата. Руководитель рабочей группы назначает секретаря из числа членов рабочей группы.
 6. Состав рабочей группы публикуется на официальном интернет-ресурсе акимата Илийского района.
 1. Полномочия рабочей группы
 2. Рабочая группа осуществляет следующие полномочия:
 • информирует население о конкурсе об избрании членов Общественного совета;
 • определяет количественный состав членов Общественного совета;
 • проводит процедуру избрания членов Общественного совета;
 • разрабатывает проект положения об Общественном совете на основе Типового положения.
 1. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы
 2. О времени, месте проведения заседаний рабочей группы, обсуждаемых вопросах члены рабочей группы оповещаются секретарем не позднее, чем за пять рабочих дней до их проведения.
 3. Заседание рабочей группы является правомочным при участии в нем не менее двух третей от ее списочного состава.
 4. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы.
 5. На заседаниях рабочей группы решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих ее членов путем открытого голосования.
 6. На заседании рабочей группы ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем.
 7. Рабочая группа публикует объявление о конкурсе об избрании членов Общественного совета в местных средствах массовой информации и (или) размещает на интернет-ресурсе акимата района с указанием его наименования, почтового адреса, сроков подачи документов, адреса электронной почты, на которые направляются документы и иные сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона для участия в конкурсе.
 8. Рабочая группа на заседаниях проводит обсуждение поступивших документов для участия в конкурсе кандидатов в члены Общественного совета и открытое голосование по каждому кандидату.
 9. От одного юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, в Общественный совет может быть избран только один представитель.
 10. Сформированный состав Общественного совета утверждается решением маслихата и подлежит публикации в средствах массовой информации и (или) размещению на интернет-ресурсе соответствующего органа.
 11. Первое заседание Общественного совета открывает руководитель рабочей группы, на котором открытым голосованием избираются председатель, секретарь и весь состав президиума Общественного совета.
 12. После избрания председателя, секретаря, состава президиума Общественного совета полномочия рабочей группы и ее председателя прекращаются.
 1. Переходные и заключительные положения
 2. Настоящее положение не распространяется на порядок формирования собрания местного сообщества, который регламентируется законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.
 3. Функции Общественного совета собрание местного сообщества осуществляет в соответствии с полномочиями, установленными Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и Законом.