2022 жылы

02.06.2022 ж.

06.05.2022 ж.

18.03.2022 ж.-6

18.03.2022 ж.-5

18.03.2022 ж.- 4

18.03.2022 ж.-3

18.03.2022 ж.-2

18.03.2022 ж.-1

25.04.2022 ж.


2021 жылы

ҰСЫНЫМДАРЫ

22.12.2021 ж.

09.12.2021 ж.  Iле ауданыньщ 2022-2024 жылдарға арналған бюджетi туралы

09.12.2021 ж.  Iле ауданы бойынша 2022 жылrа арналrан 1сондоминиум объектiсiн баск:аруrа ж~не кондоминиум объектiсiнiн ортак: мулкiн кутiп-~стауrа арналrан шыrыстардьщ ен. темен мелшерiн бекiту туралы 

12.11.2021 ж.

11.11.2021 ж.

12.10.2021 ж.

Қорытынды хаттамалары

Қорытынды хаттамасы – 2 наурыз 2021 жылы

Қорытынды хаттамасы – 16 наурыз 2021 жылы

УСЫНЫМДАРЫҚорытынды хаттамасы – 26 сәуір 2021 жылы

Қорытынды хаттамасы – 9 маусым

Қорытынды хаттамасы – 15 ақпан

Қорытынды хаттамасы – 26 ақпанда

2020 жылы

Қорытынды хаттамасы – 10.01.20 ж.

Қорытынды хаттамасы – 26.02.20 ж.

Қорытынды хаттамасы – 06.04.20 ж.

Дауыс беруді өткізу және дауыс санау туралы – 16.06.20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 16.06. 20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 24.07.20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 15.09. 20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 24.09.20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 14.10.20 ж.

Қоғамдық кеңес хаттамасы – 07.12.20 ж

2019 жылы

Қорытынды хаттамасы  – 25 желтоқсан

Қорытынды хаттамасы – 21 қараша

Қорытынды хаттамасы – 2 қазан

Қорытынды хаттамасы – 5 қыркүйек

Қорытындысы хаттамасы – 24 шілде

Қорытындысы хаттамасы – 8 ақпан

Қорытынды хаттамасы- 18 ақпан

Қорытынды хаттамасы – 12 наурыз

Қорытынды хаттама – 25 сәуір

Қорытынды хаттамасы – 28 мамыр

Қорытынды хаттамасы – 24 шілде

2018 жылы

Қорытынды  хаттамасы – 20.12.18 ж.

Қорытынды хаттамасы- 13.11.18 ж.

Қорытынды хаттамасы 24.10.18 ж.

Қорытынды хаттамасы – 07.08.2018 ж.

Қорытынды хаттамасы – 26.07.18 ж.

Қорытынды хаттамасы – 08.06.2018 ж.

Қорытынды хаттамасы – 04.05.18 ж.

Қорытынды хаттамасы- 26.04.18 ж.

Қорытынды хаттамасы – 29.03.18 ж.

Қорытынды хаттамасы – 06.03.18 ж.

Қорытынды хаттамасы – 08.02.2018 ж.

2017 жылы

Қорытынды хаттама- 20.12.2017 ж.

Қорытынды хаттама – 11.12.2017 ж.

Қорытынды хаттама – 24.11.2017 ж.

Қорытынды хаттама – 01.11.2017 ж.

Іле ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру бойынша Қоғамдық кеңес мүшелері мен Іле ауданының депутаттарының бірлескен отырысының ХАТТАМАСЫ – 2017 жыл 26 қыркүйек

Іле ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру бойынша жұмыс тобының Іле ауданының Қоғамдық кеңес мүшелігіне сайлау отырысының ХАТТАМАСЫ – 2017 жыл 28 тамыз

Хаттамасы 16.08.2017 ж.

Хаттамасы 25.07.2017 ж.

Хаттамасы – 27.02.2017 ж.


2016 жылы

Хаттамасы – 12.12.2016 ж.

Хаттамасы – 23.08.2016 ж.

Хаттамасы –  21.07.2016 ж.

Хаттамасы – 16.03.2016 ж.