Тұрақты комиссиялар мәжілісіне енгізілетін мәселелер
Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
Іле аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларының 2018 жылға арналған жұмыс жоспарларын бекіту туралы Қаңтар Тұрақты комиссия төрағалары
Аудандағы автомобиль жолдары және жолаушыларды тасымалдаудың және жол қозғалысы қауіпсіздігінің жағдайы туралы Ақпан Батыр В.В.

Нұрқасымов Е.Е.

Жер телімдерін мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару үшін сатып алу шарттарының жобаларына келісім беру туралы Қажет болған кезде Батыр В.В.

Ноғайбаев А.О. Рахимбаева А.А.

Тұрақты комиссиялар мәжілісіне енгізілетін мәселелер
Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
Аудан елді  мекендерін аббаттандыру және көгалдандырудың жағдайы туралы Мамыр Батыр В.В.

Камалбек А.Д. Қайпов Р.Т.

Аудандағы автомобиль жолдары және жолаушыларды тасымалдаудың және жол қозғалысы қауіпсіздігінің жағдайы туралы, мәселесін көпшілік тыңдауда қоғамдастықпен талқылау Маусым Батыр В.В.

Нұрқасымов Е.Е.

Жер телімдерін мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару үшін сатып алу шарттарының жобаларына келісім беру туралы Қажет болған кезде Батыр В.В.

Ноғайбаев А.О. Рахимбаева А.А.

Тұрақты комиссиялар мәжілісіне енгізілетін мәселелер
Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
Аудан мектептерін жаңа 2018-2019 оқу жылына дайындығы туралы Тамыз Ерубаева Г.Ж.

Каткеева Л.Ж.

«Қолжетімді баспана» мемлекеттік бағдарламасының Іле ауданында жүзеге асырылуы туралы Кыркүйек Батыр В.В.

Камалбек А.Д.

 

Жер телімдерін мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару үшін сатып алу шарттарының жобаларына келісім беру туралы Қажет болған кезде Батыр В.В.

Ноғайбаев А.О. Рахимбаева А.А.

Тұрақты комиссиялар мәжілісіне енгізілетін мәселелер

Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
2011 жылғы 11 қазандағы «Діни бірлестіктер мен діни қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасы заңының Іле ауданында жүзеге асырылуы туралы Қазан Исаев Ә.Ә.

Каткеева Л.Ж.

 

Іле ауданының 2019-2021 жылдарға арналған   бюджеті туралы,  мәселесін зерделеу және сессияның қарауына дайындау
Қараша
Батыр В.В.

Естеусизова Г.Т.

Жер телімдерін мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару үшін сатып алу шарттарының жобаларына келісім беру туралы Қажет болған кезде Батыр В.В.

Ноғайбаев А.О.


2017 жыл

I тоқсан
Тұрақты комиссиялар мәжілісіне енгізілетін мәселелер
1 Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
2 Іле аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларының 2017 жылға арналған жұмыс жоспарларын бекіту туралы Қаңтар Тұрақты комиссия төрағалары
3 Аудандағы автомобиль жолдары және жолаушыларды тасымалдаудың жағдайы туралы Наурыз Батыр В.В.

Нұрқасымов Е.Е.

II тоқсан
1 Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
2 Іле ауданында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру туралы Мамыр Ерубаева Г.Ж.

Дауталиев Г.С.

Жарқынбеков С.Д.

3 Іле ауданы тұрғындарын электр жарығымен қамтамасыз ету жағдайы туралы Маусым Батыр В.В.

Камалбек А.Д.

III тоқсан
1 Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
2 Аудан мектептерін жаңа 2017-2018 оқу жылына дайындығы туралы Тамыз, Ерубаева Г.Ж.

Каткеева Л.Ж.

3 «Бизнестің Жол картасы -2020» мемлекеттік бағдарламасының Іле ауданында жүзеге асырылуы туралы Кыркүйек Батыр В.В.

Қоңырбаев Д.Т.

 

IV тоқсан
1 Аудандық мәслихат сессияларының күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Сессия қарсаңында Тұрақты комиссия төрағалары
2 Балалар қылмысының алдын алу бойынша аудандық әкімдік жанындағы кәмлетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияның және ІІБ кәмлетке толмағандар ісі жөніндегі инспекциясының жұмысы туралы Қазан Исаев Ә.Ә.

Каткеева Л.Ж.

 

3 2011 жылғы 11 қазандағы «Діни бірлестіктер мен діни қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасы заңының Іле ауданында жүзеге асырылуы туралы Қараша Исаев Ә.Ә.

Жарқынбеков С.Д.

4 Жер телімдерін мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару үшін сатып алу шарттарының жобаларына келісім беру туралы Қажет болған кезде Батыр В.В.

Ноғайбаев А.О.

 

Вопросы, вносимые на рассмотрение заседаний постоянных комиссии
 
1.
Рассмотрение вопросов, вносимых на очередные сессии районного маслихата
Перед очередными сессиями
Председатели постоянных комиссий
2.
Об утверждении плана работы постоянных комиссий Илийского районного маслихата на 2015 год
Январь
Председатели постоянных комиссий
3.
Информация отдела экономики и бюджетного планирования «О предоставлении мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты
Март
Ерубаева Г.Ж.
Естеусизова Г.Т
4.
Об исполнении закона РК от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».
Июнь
Исаев А.А.
Жаркынбеков С. Д.
5.
Об обеспечении питьевой водой населенные пункты района в рамках программы «Ақ бұлақ».
Июль
Батыр В.В.
Камалбек А.Д.
6.
О подготовке  школ района к новому 2015-2016 учебному году и организация горячего питания
Август
Ерубаева Г.Ж.
Каткеева Л. Ж.
7.
О ходе реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020».
Сентябрь
Батыр В. В.
Конурбаев Д.Т
8.
 О работе инспекции по делам несовершеннолетних  УВД  и комиссии
по  делам  несовершеннолетних  при  акимате   района  по   профилактике
детской преступности
Ноябрь
Исаев А.А.
Каткеева Л.Ж.
9.
Публичные слушания
О работе кооперативов собственников квартир по улучшению благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории поселка. /май/
Батыр В. В.
10
О согласовании проектов договоров о выкупе земельных участков в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
При необходимости
Батыр В.В.
Умбетов У.Т.